UYARI

www.bira.house alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun satışını, reklamını ve tüketicilere yönelik tanıtımını yapmaz; bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendirecek veya teşvik edecek herhangi bir faaliyet içinde kesinlikle bulunmaz.

Aşağıdaki GİRİŞ butonuna tıklayıp siteye giriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunuzu ve site kullanım şartlarının tamamını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Eğer 18 yaşından büyük değilseniz ve/veya site kullanım şartlarının tamamını ya da herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız aşağıdaki ÇIKIŞ butonuna tıklayarak ya da sayfayı kapatarak bu siteyi terk etmeniz gerekmektedir.

ÇIKIŞ GİRİŞ

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘Site Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Bostancı Mahallesi Hisar Sokak No: 7/B 34744 Kadıköy – İSTANBUL adresindeki BHB Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR
a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. GİZLİ BİLGİ
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. SORUMLULUĞUN REDDİ
4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. madde 1. fıkrası olan "Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz." uyarınca bu 'Site'de yerli veya yabancı, herhangi bir marka alkollü içkinin reklamı ve tüketicilere tanıtımı ya da kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılmamaktadır.

Bu Siteye erişerek, bu web sitesini görüntülediğinizde herhangi bir alkollü içkiyi kullanmaya ve satın almaya özenmeyeceğiniz ve teşvik olmayacağınızı, bunun aksi bir durum olması ihtimal dahilinde ise bu web sitesini görüntülemek ve kullanmaktan kati surette kaçınacağınızı yasal olarak beyan etmiş sayılırsınız. Bu beyanınıza istinaden ve siteye erişimi engelleyen açılış ekranındaki 'GİRİŞ' butonuna tıklayarak kapatmanız ve siteye erişmeniz durumunda, 4250 Sayılı Kanunu'nun 6. madde 1. fıkrasındaki alkollü içki kullanılmasını özendirme ve teşvik yasağı kapsamında oluşabilecek her türlü yasaya aykırılık durumu için sorumluluğu, BHB Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ kesin ve açık biçimde reddeder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BİRA HOUSE BLOG

EV BİRACILIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER, TECRÜBELER, YARARLI BİLGİLER VE DAHA FAZLASI

Evde bira yapımında şeker yerine sarf ettiğimiz kuru ve sıvı malt özlerinin tamamını her zaman kullanmıyoruz. Bu durumda bunları sonraki kullanımlar için saklamamız gerekiyor.

Malt Özleri Nasıl Muhafaza Edilmeli?

Peki malt özleri için en doğru ve sağlıklı muhafaza etme yöntemi ne?

DEVAMINI OKU

Bira yapım kitlerinde kuru maya kullanılıyor. Bunun temel sebebi, mayayı kuru formda paketlemenin kolay ve düşük maliyetli bir muhafaza etme yöntemi olması.

Mayayı Rehidre Etme (Uyandırma)

Ancak mayanın bu formu fermantasyon için tam anlamıyla en ideal faaliyet ortamını teşkil etmiyor. Zira mayayı şerbete direkt serpmek yerine, kuru haliyle “uykuda” olan mayayı “uyandırmak” birçok açıdan fermantasyonun daha verimli geçmesini sağlıyor. 

DEVAMINI OKU

Biranın ana hammaddelerinden biri olan ve biraya karakteristik tadını, aromasını ve acılığını veren şerbetçi otu, doğal olarak bira kitlerinin üretim aşamasında da belli miktarlarda kullanılmakta.

Bira Kiti ile Şerbetçi Otu Kullanımı - Soğuk Ekleme (Dry Hopping)

Ancak kit ile bira yaparken biranın gövdesini güçlendirmek için malt özü ekleyebildiğimiz gibi, ekstradan şerbetçi otu kullanarak biramızın aroma gamını arttırmamız ve tadını derinleştirmemiz de mümkün.

DEVAMINI OKU

Evde yapılan biranın tadı kadar görüntüsü de üzerinde çalışılabilir bir alan. Ev yapımı biranın bulanık görünümü buna örnek olarak verilebilir.

Soğuk Şoklama (Cold Crashing) Nedir?

İşte soğuk şoklama bu bulanıklığı ortadan kaldırıp daha berrak bir biraya sahip olmak isteyenlerin uygulayabileceği kolay bir yöntem.

DEVAMINI OKU

Evde bira yaparken özen göstermemiz gereken konulardan biri de gazlanma ve köpük.

Evde Bira Yapımında Şişe Şekeri Miktarı

Gazlanma ve köpüğü sağlamak için farklı yöntemler ve malzemeler kullanmak mümkün olsa da en basit ve tatminkar sonuç veren alternatif sofra şekeri. Fermantasyonunu tamamlamış olan biramızı şişelere aktarırken her şişeye gerektiği kadar şeker ekliyoruz ve bu şeker şişede olgunlaşma sürecinde biramızdaki gaz ve köpüğü oluşturuyor.

DEVAMINI OKU

Havalar artık yavaş yavaş ısınmaya başladı. Önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca büyük boyutlarda problem yaşamayacak olsak bile, sonrasında başlayacak ve aşağı yukarı Eylül-Ekim aylarına kadar devam edecek olan süreçte fermantasyon için kovada bekleyen biramızı ideal sıcaklık olan 18-24°C aralığında tutabilmek için dışarıdan müdahale etmemiz gerekecek. Peki ama nasıl?

Sabit bir sıcaklığa sahip ortam yaratabilmek için uygulanabilecek birçok yöntem var aslında. Bunların bazıları profesyonel müdahalelere ve belirli bir miktarın üzerinde yatırıma ihtiyaç duysa da (buzdolabı ya da bar soğutucusundan dönüştürülmüş sistemler gibi) bazıları da evimizde bulunan birkaç alet edevat ile kolayca uygulayabileceğimiz yöntemler. 

DEVAMINI OKU

Evde bira yapmaya karar verdin, ihtiyacın olan ekipman ve malzemeleri edindin, biranı hazırladın, fermantasyon tamamlandı ve şimdi sıra şişelemede. Peki hangi şişeleri kullanmalı?

Ev Biracılığında Şişe Seçimi

Şişeleme süreci evde bira yapımının hayati noktalarından biri. Gazlanmanın düzgün bir şekilde gerçekleşebilmesi için de şişe seçimini doğru yapmak gerekiyor. Kriterler ise gayet basit ve açık:

DEVAMINI OKU

Ev biracılığı ile uğraşmaya başlayanların ilk merak ettiği şeylerden biri biradaki alkol oranı. Bu oranı ölçmek de gayet basit aslında.

Biranın Alkol Oranını Hesaplama

Tabi öncelikle bir ölçüm seti temin etmek gerekiyor.
Kitlerle yapılan biranın alkol oranı genelde aşağı yukarı bellidir, ancak tavsiye edilen şeker miktarından daha azı kullanıldığında nasıl sonuç alınır, daha fazla şeker kullanıldığında alkol oranı ne çıkar, şeker yerine malt ekstrakt ile yapıldığında fark ne olur gibi soruların cevaplarını da bu yolla öğrenmek mümkün.

DEVAMINI OKU
AYRICA BİRA HOUSE'U SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDEBİLİRSİN!